Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem!

Już od momentu powstania pierwszego escape roomu w Polsce, każdy z nas, projektantów i właścicieli pokoi zagadek, za najważniejszy cel i wartość stawiał sobie Wasze bezpieczeństwo. Biorąca się z pasji chęć oferowania wszystkim uczestnikom gry niezapomnianych wrażeń nigdy nie przekraczała granicy, poza którą, nawet w marginalnym zakresie, można było mówić o zagrożeniu Waszego zdrowia, bądź co gorsza życia. Ostatnie 5 lat funkcjonowania escape roomów w Polsce – rozkwit tej formy rozrywki, tak co do ilości i różnorodności scenariuszy, jak i ich światowej jakości – zdawało się potwierdzać wypracowane w tym czasie i zwyczajowo przyjęte w naszej branży standardy bezpieczeństwa. Jednak mamy bolesną świadomość, iż wśród projektantów i właścicieli pokoi zagadek mogą zdarzyć się osoby, które w rażący i niedający się usprawiedliwić żadną miarą sposób narażają bezpieczeństwo graczy, tym samym naruszając obowiązujące prawo jak i standardy powszechnie przyjęte przez społeczność twórców escape roomów w Polsce i na świecie.

My, właściciele, twórcy i projektanci polskich escape roomów, niniejszym na następnych kartach spisujemy standardy bezpieczeństwa, przestrzegane przez nas powszechnie i ponad obowiązujące nas prawo polskie.

Zasady bezpiecznego escape roomu:

1. Spełnianie norm prawa powszechnie obowiązującego.

To dla nas podstawowa zasada. Panujący w Polsce system prawny jasno określa zasady, prawa i zakazy, które w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązują wszystkich przedsiębiorców. Istniejące regulacje, takie jak ustawa o ochronie przeciwpożarowej (i rozporządzenia wykonawcze), Prawo budowlane, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, a także przepisy regulujące działalność usługową dotyczą nas i dotyczyły wcześniej tak samo jak innych usługodawców. Podlegamy również wszelkim kontrolom, które mają na celu weryfikowanie przestrzegania tych zasad, a jakiekolwiek zaniedbania nie mogą być tolerowane. Niezależnie od tego dostrzegamy potrzebę wyartykułowania standardów i wymagań przewyższających te normy, a specyficznych wyłącznie dla naszej branży. Wyrażamy również nadzieję, że normy te w przyszłości staną się częścią obowiązującego prawa. Pełna i wyczerpująca informacja na temat bezpieczeństwa i zasad gry, przedstawiana bezpośrednio przed grą. Masz prawo poznać wszystkie reguły gry oraz procedury bezpieczeństwa, a także ewakuacji bezpośrednio przed rozpoczęciem rozrywki. Mistrz Gry ma obowiązek dokładnie objaśnić Tobie sposób otwierania drzwi ewakuacyjnych (o ile w ogóle będą one zamknięte), sposób komunikacji z Tobą oraz Twoimi towarzyszami, a ponadto panujące zasady nadzoru Waszej gry. Każdy gracz jest w centrum naszej uwagi!

2. Prawo do natychmiastowego opuszczenia przestrzeni gry oraz lokalu, w każdym momencie rozrywki.

Escape room to tylko pozór zamknięcia. W każdej chwili możesz opuścić przestrzeń gry, i to bez pomocy Mistrza Gry! Stosujemy różne sposoby, aby zrealizować tę obietnicę. Najczęściej jednak wystarczy po prostu otworzyć drzwi, których nie blokujemy w żaden sposób, gdy macie zrealizować cel scenariusza. Jeśli drzwi ewakuacyjne będą zamknięte Mistrz Gry omówi z Wami przed grą sposób otwierania wyjścia ewakuacyjnego. Zdarza się, iż drzwi zabezpiecza niewielka zwora elektromagnetyczna, która po zaniku prądu przestaje funkcjonować, a drzwi otwierają się. Bezpośrednio przy drzwiach znajdziesz również przycisk bezpieczeństwa, który każdorazowo otwiera przejście. Co więcej zwora ta nie jest silna – przy mocniejszym popchnięciu będziecie wolni. Czasami obok drzwi i zamiast przycisku awaryjnego znajdziecie klucz zapasowy. Możesz mieć 1000 powodów dla opuszczenia gry, choćby na chwilę. Nie bój się skorzystać z tej możliwości – to Twoje prawo i będziemy je zawsze respektować.

3. Nad przebiegiem gry zawsze czuwać będzie Mistrz Gry, stosujący monitoring wizyjny, zapewniony przez kamery, odpowiednio rozmieszczone w całym escape roomie. Wielki Brat patrzy! Aby zapewnić Wam możliwie najlepszą pomoc w trakcie rozgrywki, ale także aby czuwać nad Waszym bezpieczeństwem w escape roomach rozmieszczamy kamery, często szerokokątne oraz wyposażone w podczerwień. Dzięki takiemu systemowi możemy śledzić każdy Wasz ruch, niezależnie od miejsca, w którym się znajdziecie. Wasza prywatność jest dla nas istotna, niemniej Mistrz Gry musi stale obserwować Wasze poczynania. Nie proście więc o możliwość wyłączenia kamer, ponieważ nie wolno nam spuścić Was z oczu! Często w pokojach zagadek oraz ich poszczególnych pomieszczeniach rozmieszczone są mikrofony, które zapewniają należyty podsłuch. Pomaga to nam w zrozumieniu problemów, z którymi się aktualnie mierzycie, ale także w ustaleniu, czy gra przebiega w sposób przez nas zamierzony. Ponadto, gdy specyfika lokalu lub danego scenariusza tego wymaga, zapewnimy dodatkowo możliwość komunikacji dwustronnej. W wyjątkowych wypadkach będziemy natychmiastowo zakazywać Wam dokonania pewnych czynności, które uznamy za nieodpowiednie, również ze względów Waszego zdrowia.

4. W Twoim zasięgu używamy jedynie bezpiecznego napięcia.

Wszelkie niskonapięciowe przewody elektryczne są dokładnie schowane i odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli w trakcie gry napotkasz na swej drodze różnego rodzaju mechanizmy i elektroniczne zagadki, to możesz być pewien, że operują one wyłącznie na napięciu bezpiecznym. Gdyby nawet doszło do bezpośredniego zetknięcia się z takim napięciem to nie zagraża ono zdrowiu. Podobnym napięciem charakteryzują się różnego rodzaju baterie, które zazwyczaj używasz w życiu codziennym. Wszelkie przewody wysokiego napięcia będą zawsze poza Twoim zasięgiem, zazwyczaj tkwiąc spokojnie w murze budynku lub innym przystosowanym do tego kanale elektrycznym. Jeśli scenariusz przewiduje manipulowanie cieczą w jakikolwiek sposób, projektant takiego escape roomu wykluczy możliwość użycia bądź przypadkowego wylania cieczy w miejscu lub w pobliżu miejsca gdzie znajduje się źródło wysokiego napięcia, takie jak kontakt lub zaizolowany przewód. Ewentualne dodatkowe informacje zostaną Ci każdorazowo przekazane przez Mistrza Gry przed rozpoczęciem gry.

5. Droga ewakuacji jest widoczna.

Możesz być pewny, że nawet w przypadku zwykłej awarii zasilania bezpiecznie znajdziesz drogę do wyjścia. W escape roomach montujemy specjalne oświetlenie awaryjne, które aktywuje się w momencie zaniku prądu w budynku. Każda taka lampa ma wbudowane akumulatory, które oświetlą drogę przez odpowiednio długi czas. Ponadto każde wyjście ewakuacyjne oraz droga ewakuacyjna, również w samych pokojach zagadek będzie odpowiednio oznakowana i widoczna.

6. Brak pirotechniki oraz materiałów wybuchowych, w tym butli z gazem. Brak ostrych rekwizytów.

Choć nieustannie dążymy do stworzenia jak najbardziej widowiskowych efektów specjalnych to gwarantujemy Ci, że w tym celu nie będziemy stosować materiałów pirotechnicznych (których użytkowanie wewnątrz pomieszczeń jest zakazane) ani otwartego ognia. W escape roomach nie są i nigdy nie będą składowane żadne materiały wybuchowe, w tym butle z gazem. Jeżeli nie ma możliwości skorzystania zmiejskiego lub centralnego systemu ogrzewania, właściciel zapewni bezpieczne ogrzewanie elektryczne, zamontowane w odpowiedni sposób. Wiemy również, że podczas gry często korzystacie z rekwizytów albo też sięgacie w różne miejsca. Każdy z nas dba o to, aby wszelkie ostre krawędzie były stępione dla Waszego bezpieczeństwa i komfortu gry.

7. Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Od początku istnienia branży escape roomów w Polsce zapewnianie Wam możliwie najlepszej obsługi było dla nas priorytetem. Każda osoba pracująca w pokojach zagadek to pasjonat z krwi i kości. Zwykle poznaliście nas podczas miłej rozmowy po grze, gdzie każdy aspekt rozgrywki był omawiany, a wszelkie wątpliwości na temat zagadek wyjaśniane. W razie sytuacji wyjątkowych czy awaryjnych nasze podejście się nie zmieni. My i nasi pracownicy oraz współpracownicy mamy obowiązek asystowania Wam w każdej chwili. Jesteśmy kapitanami tego okrętu. W celu zapewnienia i utrzymania naszej wiedzy, umiejętności i sprawności szkolimy naszych pracowników oraz nas samych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mamy również obowiązek przeprowadzać okresowo praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji wszystkich graczy i pracowników w bezpieczne miejsce.

8. Zakazuje się trwałego unieruchamiania graczy. Zakazujesię wpuszczania do escape roomów osób nietrzeźwych.

W niektórych pokojach zagadek, w których bardzo istotny jest klimat rozgrywki oraz mocne wrażenia, projektanci escape roomu dodatkowo stosują ograniczenia ruchu w postaci kajdanek lub innego rodzaju rekwizytów, pozwalających na unieruchomienie gracza i przytwierdzenie go do ściany pokoju lub innego nieruchomego podłoża. W takich sytuacjach projektant zapewni, iż sposób przytwierdzenia nie będzie trwały, a gracz w razie konieczności będzie mógł natychmiastowo uwolnić się, zwalniając np. zawleczkę albo odblokowując karabińczyk. Przed grą zostaną objaśnione wszelkie zasady awaryjnego otwierania tego rodzaju blokad. Ze względów bezpieczeństwa osoby nietrzeźwe nie mogą być wpuszczane do escape roomów. W przypadku awarii lub pożaru, albo innego rodzaju wypadku ewakuacja musi nastąpić sprawnie. Stan nietrzeźwości choćby jednej osoby uczestniczącej w grze może zagrozić w stanie nadzwyczajnym tej osobie, osobom towarzyszącym jak również ratownikom.

9. Funkcjonujemy legalnie.

Każdy z właścicieli escape roomów prowadzi go w sposób legalny i jawny. Nie ukrywamy naszej działalności, która jest zarejestrowana w CEIDG lub KRS.

10. Jesteście zawsze w centrum naszej uwagi.

Dbałość o Wasze bezpieczeństwo przyświeca nam już od momentu postawienia pierwszej kreski nad projektem nowego pokoju zagadek. Każdy nasz pomysł weryfikujemy względem możliwych zachowań graczy w escape roomie, a wszelki potencjalny scenariusz jest przez nas wnikliwie brany pod uwagę nim jeszcze wkopiemy przysłowiową pierwszą łopatę.

Pomimo istnienia tych zasad, a także kontroli odpowiednich służb w Polsce obiecujemy sprawdzać się wzajemnie jeszcze dokładniej.

Kontrolę przestrzegania tych bardzo ważnych reguł pozostawiamy również Wam! Dajcie nam natychmiastowo znać, gdy będziecie mieć wątpliwości w przedmiocie swego bezpieczeństwa w konkretnym pokoju:

kontakt@cinemaescape.pl

Wszyscy jesteśmy graczami. Bardzo zależy nam na Waszej fantastycznej zabawie, ale bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu!