fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.cinemaescape.pl i www.sklep.cinemaescape.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Cinema Escape poprzez Serwisy.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach jest Cinema Escape z siedzibą w Pszczynie, ul. Warowna 18 NIP 6381815623 REGON 364642400.

3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis cinemaescape.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez akceptację polityki prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.

Dane gromadzone od klientów służą do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym/realizacji rezerwacji a także do wysyłania wiadomości drogą mailową. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwisy zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.  W czasie korzystania z serwisów należących do cinemaescape.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zgłoszenia takie przyjmowane są poprzez formularz kontaktowy bądź adres kontakt@cinemaescape.pl

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisów, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Serwis cinemaescape.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulamin serwisu poprzez rejestrację w serwisie.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis cinemaescape.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

12. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu cinemaescape.pl

13. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.cinemaescape.pl lub www.sklep.cinemaescape.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Serwis cinemaescape.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika cinemaescape.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.