Polityka prywatności

Serwis cinema.mleczko.pro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika cinema.mleczko.pro obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis cinema.mleczko.pro nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu cinema.mleczko.pro

Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych jest firma:

*FILL*

 

Cel zbierania danych

Dane gromadzone od klientów służą do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym/realizacji rezerwacji a także do wysyłania wiadomości drogą mailową. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prawo dostępu do danych

Każdy użytkownik sklepu ma prawo do usunięcia bądź modyfikacji swoich danych. Zgłoszenia takie przyjmowane są poprzez forrmularz kontaktowy bądź adres kontakt@cinema.mleczko.pro

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do cinema.mleczko.pro możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis cinema.mleczko.pro zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulamin serwisu poprzez rejestrację w serwisie.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis cinema.mleczko.pro rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego zawartości (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu cinema.mleczko.pro mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.